Adem, liefde en leven zijn door Hem aan jou gegeven.