Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen. Alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid