Een derde kindje ontvingen wij Stil

Een derde kindje ontvingen wij
Stil verwonderd en weer heel blij
Dankend de schepper van dit leven
Die ons dit wonder opnieuw deed beleven