Heer, houdt U dit kleine leven met Uw handen liefdevol omvat voor al het goede willen wij U danken. Heer, kom wonen in dit kinderhart.