Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij uw sterkte gegrondvest!