Uit Gods scheppende vaderhand ontvingen wij met grote dankbaarheid een dochter en zusje.